Kancelaria NotarialnaMagdalena Krok-Ordys

Godło

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm). Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz Magdalena Krok –Ordys jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. adresu e-mail). Kancelaria notarialna Magdaleny Krok –Ordys udziela bezpłatnie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych.

Dane
teleadresowe

Kancelaria notarialna
Magdalena Krok-Ordys

Buma Square Business Park
ul. Wadowicka 6
30-415, Kraków

kom. 501 834 882
tel. 12 296 49 80, 607 361 435

e-mail:

Godziny
otwarcia

poniedziałek - piątek: 8.30 -16.30

Istnieje możliwość spotkania w innym, bardziej dogodnym dla Państwa terminie, po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z notariusz Magdaleną Krok - Ordys. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie z notariuszem może odbyć się w soboty i niedziele.

Mapa
dojazdu

Mapa dojazdu

Kancelaria notarialna jest dogodnie skomunikowana z dzielnicami Kurdwanów, Podgórze, Wola Duchacka, Bieżanów, Borek Fałęcki, Łagiewniki oraz Ruczaj.

Parking
i zwrot opłat

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zwraca stronom czynności notarialnych koszty parkowania samochodów na parkingu położonym przed budynkiem BUMA SQUARE BUSINESS PARK w Krakowie.