Kancelaria NotarialnaMagdalena Krok-Ordys

Godło

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przykładowe czynności notarialne

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne.

czynności z zakresu prawa spółdzielczego:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, hipoteki, użytkowanie , umowy przedwstępne.

czynności z zakresu prawa spółek:
umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.

czynności z zakresu prawa spadkowego:
oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, testamenty, umowy działu spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, umowy zbycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, poświadczenie dziedziczenia.

czynności z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich:
umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

protokoły zgromadzeń:
spółek i innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni.

pełnomocnictwa

poświadczenia:
własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (tzw.data pewna), pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu.

Dane
teleadresowe

Kancelaria notarialna
Magdalena Krok-Ordys

Buma Square Business Park
ul. Wadowicka 6
30-415, Kraków

kom. 501 834 882
tel. 12 296 49 80, 607 361 435

e-mail:

Godziny
otwarcia

poniedziałek - piątek: 8.30 -16.30

Istnieje możliwość spotkania w innym, bardziej dogodnym dla Państwa terminie, po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z notariusz Magdaleną Krok - Ordys. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie z notariuszem może odbyć się w soboty i niedziele.

Mapa
dojazdu

Mapa dojazdu

Kancelaria notarialna jest dogodnie skomunikowana z dzielnicami Kurdwanów, Podgórze, Wola Duchacka, Bieżanów, Borek Fałęcki, Łagiewniki oraz Ruczaj.

Parking
i zwrot opłat

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zwraca stronom czynności notarialnych koszty parkowania samochodów na parkingu położonym przed budynkiem BUMA SQUARE BUSINESS PARK w Krakowie.